Giới thiệu

KHOA KINH TẾ tiền thân là Khoa Kinh tế thương nghiệp được thành lập từ năm 1960. Trong lịch sử phát triển hơn 60 năm, Khoa Kinh tế đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng để khẳng định và đáp ứng với quá trình đổi mới và phát triển của Nhà trường, với nhu cầu đào tạo của xã hội. Khoa Kinh tế được Nhà trường phân công quản lý và tổ chức thực hiện 2 chương trình đào tạo ở trình độ đại học là: Chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế) và Chuyên ngành Kinh tế đầu tư (thuộc ngành Kinh tế đầu tư).
Khoa hiện có tổng số 42 CB-VC gồm 2 Bộ môn, có 37 giảng viên cơ hữu, 04 giảng viên kiêm nhiệm và 01 chuyên viên hành chính đào tạo, hầu hết trong đó có học hàm, học vị cao.
Xem tất cả

Văn bản quản lý

QĐ 1555/QĐ-ĐHTM

Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy khóa 59

Lượt xem : 1 | Lượt tải : 0
QĐ 1453/QĐ-ĐHTM

QĐ về việc công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy

Lượt xem : 2 | Lượt tải : 2
Quyết định 1032/QĐ-ĐHTM

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem : 5 | Lượt tải : 0
Xem thêm văn bản khác

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Kinh tế Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: 0364.005.207 Email: kinhte@tmu.edu.vn